jazykova skola


Přejdi na obsah

Státní jazykové zkoušky ve školním roce 2011/2012(dle vyhlášky MŠMT 33/2005 Sb.)

Jazykové zkoušky, certifikáty

Organizace státní jazykových zkoušek (dále jen SJZ) se řídí vyhláškou č.33/2005 Sb. SJZ může vykonat i kandidát, který jazykovou školu nenavštěvoval.

Doporučená věková hranice pro vykonání SJZ je stanovena na 15 let a starší.
Na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc (dále jen JŠ Olomouc) je možno vykonat:

  • státní jazykovou zkoušku základní
  • státní jazykovou zkoušku všeobecnou

Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 25.července 2008 č.j. 10 640/2008-23 jsou státní jazykové zkoušky součástí seznamu standardizovaných jazykových zkoušek.

Kandidát, který úspěšně vykonal státní jazykovou zkoušku, obdrží vysvědčení o státní jazykové zkoušce. Součástí vysvědčení je doložka o úrovni prokázaných znalostí podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen SERRJ):

-Státní jazyková zkouška
základní:
úroveň B2 podle SERRJ

- Státní jazyková zkouška
všeobecná:
úroveň C1 podle SERRJ


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku