jazykova skola


Přejdi na obsah

O nás


Jazyková škola Benátky nad Jizerou vznikla na základě zájmu a požadavku místních obyvatel tohoto města a přilehlého regionu, aby i oni měli jednoduchý a efektivní přístup k výuce cizích jazyků a nebyli nuceni dojíždět za kvalitní výukou do vzdálenějších měst.

Jazyková škola Benátky nad Jizerou navazuje na tradici Jazykové školy "Betas", která vznikla již v roce 2002 se sídlem v Praze. Tato škola byla především zaměřena na firemní a individuální výuku podle osobních potřeb klientů.

Jazyková škola Benátky nad Jizerou se nejenom zabývá výukou individuální a firemní, ale i kurzy pro veřejnost a pořádáním jazykových výletů škol a organizací a to především do Velké Británie - Anglie a Skotska. Programy na míru.

Díky bohatým zkušenostem a solidnímu zázemí transformované firmy s dlouholetou tradicí můžeme nabídnout kvalitní výuku cizích jazyků dle standardizovaných jednotných metodických postupů a jednotného systému hodnocení. Naše koncepce vychází z dokumentu vydaného Radou Evropy Společného referenčního rámce pro jazyky-ERR. Na základě dokumentu ERR ověřujeme aktuální stupeň znalosti cizího jazyka každého jednotlivého posluchače.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku