jazykova skola


Přejdi na obsah

Firemní vyuka

Kurzy a výuka

Nabízíme výuku tak zvaně na šitou na míru. Na základě individuálního požadavku konkrétní výuky daného jazyka provedeme písemně testování vašich zaměstnanců s následným krátkým ústním pohovorem se zájemci o výuku cizího jazyka.
Kurzy mohou být zaměřeny jak na obecný jazyk, tak i odborný anebo podle vašeho dalšího požadavku.
Po otestování úrovně znalostí posluchačů vypracujeme koncepci výuky včetně vytýčených cílů a časového harmonogramu. Studijní pokroky posluchačů kurzu jsou průběžně kontrolovány testy a následně informováno vedení firmy


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku