jazykova skola


Přejdi na obsah

Jazykové zkoušky KET, FCE

FCE

Mezinárodně uznávaná jazyková zkouška z anglického jazyka pro veřejnost

Naše Jazyková škola opět pořádá přípravný kurz na FCE, složenín zkoušky termín jaro 2014, pod záštitou British Council CZ, www,britishcouncil.cz.

Tato zkouška všem studentům umožní prohloubit svoje vědomosti z anglického jazyka, upevnit si vědomosti již nabité a získat celkový přehled o jazyce jako takovém, obohatit si slovní zásobu.

Celková zkouška FCE se skláda ze 4 části písemné, test gramatiky, poslech a konverzace.

Na našem kurzu studenti během celého studiu všechny tyto části aktivně procvičují.Ke studiu jsou využity všechny současně doporučebé materiály.

Po absolování tohoto kurzu, posléze zkoušky, studenti jž nadále nemají problém se kdekoliv orientavovat v jazyce, konverzovat, s jazykem aktivně poracovat v zaměstnání.

Vlastní certifikace-složení zkoušky FCE je velice vítáno při přijímacím řízení na VŠ, nebo u zaměstanavatelů, absolování této zkoušky svědčí o kvalitě zvládnutí cizího jazyka.


vice informaci na www.britishcouncil.czKET

Mezinárodně uznávaná jazyková zkouška z anglického jazyka pro děti do 15 let


Naše Jazyková škola Benátky nad Jizerou tento rok poprvé otvírá přípravný kurz na jazykovou zkoušku KET, je to zkouška určena pro děti do 15let, tzn. pro žáky základních škol.

Tato zkouška se skládá po záštitou British Council CZ, www.britishcouncil.cz., mezinárodně uznávána jazyková zkouška-certifikovaná.

KET je zkouška, která se skládá ze 4 částí a to písemné, poslechové, test gramatiky a konverzace.

Při přípravě na tuto zkoušku, která je určena žákům základních škol si děti zcela upevní základy již nabité na ZŠ při výuce angličtiny, umožní jim se lépe orientovat v jazyce, po složení této zkoušky mohou do budoucna dále aspirovat na další certifikáty z anglického jazyka, které jsou již samozřejmě dnes vyžadovány u jejich budoucích zaměstanavatelů, pri vstupu ny VŠ, atd. tato zkouška je garanci naprostého zvládnutí anglického jazyka na vstup na střední školy a k této zkoušce je přihlíženio při přijímacím řízení na školy střední.

Naše Jazyková škola využívá učební materiály přesně určené pro úspěšné složení této zkoušky, běhěm výuky na KET se s žáky procvičuje poslech, gramatická cvičení, psaní a konverzace v plné míře.

Milí rodiče umožněte svým dětěm, aby se zdokonali v anglickém jazyce a dokázali jej v budoucnousti s kvalitními základy , které jim umožníte tímto studiem, plně využít.
vice informaci na www.britishcouncil.cz

kurz: KET- Angličtina pro žáky ZŠ-certifikát-čtvrtek
termín konání: 11.9.2014- 08.1.2015
počet hodin: 32/45min. , 2/45min.týdně
místo konání:ZŠ, Husovo nám.55, Benátky nad Jizerou
čas: 18-19,30hod
cena: 2.580,-Kč


kurz: příprava na SJZ, FCE, pokročilí-středa
termín konání: 10.9.2014.- 07.1.2015
počet hodin: 30 /45min., 2/45min.týdně
místo konání:ZŠ, Husovo nám.55, Benátky nad Jizerou
čas: 18-19.30hod
cena: 3.900 ,-Kč

http://www.britishcouncil.org/czechrepublic-exams-registration.htm


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku